Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

 • Andmete analüüs ja visuaalid platvormil Qlick Sense (09.12.2019)

  UUS KURSUS! Koolitus on mõeldud kõigile, kel on huvi analüütika vastu ning soov oma andmetest oluline info kätte saada. Kõigile, kes soovivad lisaks aruannetele näha ka numbrite taha – miks tulemus on just selline ja kuidas seda parandada.
  Koolitus sobib nii neile, kes kaaluvad Qlik Sense kasutusele võtta, kuid ei ole selle tarkvaraga enne kokku puutunud. Samuti juba neile, kes on juba kasutamas Qlik Sense tarkvara: ärikasutajad, analüütikud, andmeteadlased, infotöötad – kõigile, kes tahavad oma andmeid analüüsida, kõrgel tasemel visualiseeringuid luua ja infot jagada! Koolitus on kasulik ka QlikView arendajatele, kes soovivad oma teadmisi QlikSense’i kohta täiendada. Vaata lähemalt

 • Sissejuhatus andmebaasisüsteemidesse (16.10.2019)

  Kursuse käigus omandatakse baasteadmised andmebaasisüsteemidest, mis aitab edaspidises tööelus (näit.tarkvarahangete lähteülesande koostamine, andmebaasitarkvara hankimine) rääkida huvigrupiga “samas keeles”.
  Kursusel osalemise eelduseks ei ole programmeerimisoskus. Soovituslik läbida enne päringukeele SQL kasutamise kursust. Vaata lähemalt

 •  MS Exceli automatiseerimine makrode abil (17.-18.10.2019)
 • Kursus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes vajavad oma töös võimalust korduvate tegevuste automatiseerimiseks, et seeläbi kasutada efektiivsemalt Exceli poolt pakutavaid võimalusi ja töövahendeid. Vaata lähemalt

 • Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (31.10-01.11.2019)

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega.Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu relatsioonilisest andmebaasist päringute tegemisele. Vaata lähemalt

Koolitus on suunatud neile, kes tegelevad isikuandmete ja/või andmekaitse korraldamisega asutuses/ettevõttes ja mõeldud jätkukoolitusena neile, kes on läbimas või ka juba läbinud andmekaitsespetsialisti esmase koolituse. Vaata lähemalt

Koolitus annab ülevaate andmete importimise töövahendist PowerQuery ning andmete visualiseerimise töövahendist Power BI Desktop, millega andmeid visualiseerida ja tuua välja olulisi mustreid või trende. Vaata lähemalt