Site logo

Tartu kolledž kuulub Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna koosseisu ja peamiseks ülesandeks on inseneriõppe tugevdamine Lõuna-Eestis Tallinna Tehnikaülikooli kohaloleku tagamise teel selles piirkonnas.

Kolledži tegevuse põhisuunad hõlmavad ehitusinseneriõpet, küberfüüsikalisi süsteeme, tööstusökoloogiat, keskkonnatehnoloogiat, mullabioloogiat ning meie elukeskkonna ja maastike loodustundliku kujundamise problemaatikat.

Kolledž katab oma teadus- ja arendustegevusega laia valdkonda. Tegeleme ehitiste projekteerimise, säästva ehituse ja ehitiste restaureerimisega seotud probleemistikuga, keskkonda säästvate tehnoloogiatega, tööstusökoloogiaga, uurime inimtegevuse mõju keskkonnale ja elukvaliteedile ja mullabioloogiaga. Teadus- ja arendusalast koostööd tehakse paljude Euroopa ülikoolidega, kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega.