Site logo

Teadusvaldkonnad

Geoloogia instituut

Aluspõhjageoloogia. Maavarade- ja rakendusgeoloogia. Isotoopgeoloogia. Kvaternaarigeoloogia. Kaevandustehnika, ringmajandus, virtuaalne- ja liitreaalsus.

Keemia ja biotehnoloogia instituut

Analüütiliste ja arvutuskeemiliste meetodite arendamine regulatiivotsuste formuleerimiseks. Arvutuskeemia. Asümmeetriline süntees. Bakterite süsteemibioloogia. Bioinformaatika. Biomeditsiin. Jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia. Katalüüs. Leukotsüütide aktivatsiooni immunobioloogia. Ligniini lagundamise biokeemia. Lipiidide ja lipoproteiinide metabolism. Metalloproteoomika. Mikrofluidika. Mikrobioomika. Molekulaarne neurobioloogia. Molekulaarteaduse ja -tehnoloogia. Neuronite apoptoos. Põlevkivikeemia. Reproduktiivbioloogia. Supramolekulaarne keemia. Taimegeneetika. Taimeviiruste interaktsioonid peremeestega. Taim-patogeen interaktsioonid. Toidusüsteemid. Transkriptsiooniline interferents.

Küberneetika instituut

Komposiitide reoloogia. Lainetuse dünaamika. Matemaatiline analüüs. Mittelineaarne lainelevi. Pöördülesanded ja stohhastilised meetodid. Rühma- ja poolrühmateooria. Süsteemibioloogia. Teoreetiline füüsika.

Meresüsteemide instituut

Gradientsüsteemide dünaamika. Meredünaamika modellerimine ja kaugseire.