Site logo

Tervishoid on läbimas tehnoloogilist murrangut. Inimeste ootused tervisesüsteemile ja vajadused teenuste järele kasvavad pidevalt. Tehnoloogia pakub võimalusi tervishoidu parandada – muuta seda kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Samas ei ole digitaalsed lahendused veel piisavat kasutust leidnud ning seda on vaja parandada. Tervishoiutehnoloogia õppekava koolitabki tervishoiu muudatuste juhte – inimesi, kes oskavad uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius analüüsida, välja töötada ja edukalt kasutusse viia.

Rahvusvaheline õppekava annab magistriüliõpilasele interdistsiplinaarsed teadmised ja oskused innovatsioonist ning tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste juurutamisest. See eriala sobib kõigile bakalaureuse- või kõrgema kraadi omanikele, kellel on soov panustada tervishoiu arendamisse uute tehnoloogiate ja digilahenduste abil Eestis ja mujal maailmas.

Ole Facebooki abil kursis meie viimaste uudiste ja publikatsioonidega!

Meie vilistlaste eelnev haridus on olnud järgnevatel erialadel: õendus, infotehnoloogia, majandus, arstiteadus, füsioteraapia, psühholoogia, õigusteadus, optomeetria, erinevad sotsiaalteadused, biotehnoloogia. Tähtis pole see, millal ja mida täpselt sa enne oled õppinud, vaid huvi tervishoiu ja tehnoloogia vastu, motivatsioon juurde õppida ning valmisolek positiivsete tehnoloogiliste muutuste tekitamisele kaasa aidata! Vaata ka õppekava inglisekeelset tutvustust.

 

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Euroopa Liidu kodanikele (sh Eesti kodanikele) tasuta. Loe siit täpsemalt!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

kõrgharidus lähedases valdkonnas

Kandideerimise nõuded:

motivatsioonikiri, CV + vestlus

Õppekohti:

lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv:

10+10

Künnis:

õppekoht on garanteeritud, kui katse mõlema osa tulemus on vähemalt 5 punkti

Eriala

Euroopas ainulaadne õppekava annab laia ringi oskusteadmisi tervishoiust, ITst, meditsiinist, majandusest, õigusteadusest, riigikorraldusest, ettevõtlusest ja muudest tervishoiu digitaliseerimisega seotud teemadest. Õppe läbinu teab tervishoius kasutatavate infotehnoloogiliste rakenduste eesmärke, nõudeid ja funktsionaalsust, samuti saab ta teadmised meditsiini info töötlemise nõuetest. Õpid, millised tervishoiu osapooled on uute tehnoloogiate rakendamisel olulised ning millised on uued tervishoiu rahastamise- ja ärimudelid, mis innovatsiooni rakendamist toetavad. Arendad oskuseid, kuidas uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius analüüsida, välja töötada ja kasutusse viia.

Käsitleme järgmiseid teemasid:

 1. tervise-, meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna põhialused;
 2. digitaalsete andmete kasutamine tervishoius;
 3. tervishoius kasutatavate infosüsteemide arhitektuur ja funktsionaalsus;
 4. meditsiiniõigus ja -eetika;
 5. andmeturve ja infoühiskond;
 6. tervishoiu rahastamine ja ärimudelid;
 7. innovatsiooniprojektide juhtimine ja ettevõtlus;
 8. tervise- ja meditsiiniandmete kodeerimine ja koosvõime;
 9. töökeskkonna digitaalsed tehnoloogiad;
 10. e-töötervishoid;
 11. personaalmeditsiini alused;
 12. muudatuste juhtimine.

 

Õppekaval on kaks peaeriala:

keskendub e-tervise tehnoloogiate ja tervishoiu digitaliseerimise temaatikale. Peale selle eriala lõpetamist omad põhjalikke oskusi ja teadmisi e-tervise teenuste hindamisest, väljatöötamisest ja rakendamisest. Tunned tervishoiusüsteeme, mõistad meditsiini põhialuseid ja leiad organisatsioonilisi või infotehnoloogilisi lahendusi tervishoiu probleemide lahendamiseks ja e-tervise teenuste väljatöötamiseks.

E-töötervishoid on õppekava täiendav peaeriala, kus toimub spetsialiseerumine e-töötervishoiu tehnoloogiate hindamise, rakendamise ja juurutamise õppele. Õpe toimub 50% osas koos E-tervise tehnoloogiate peaerialaga, kuid spetsialiseerub 2. ja 3. semestril teemadel, mis puudutavad kitsamalt töötervishoidu ning tehnoloogia rolli töökeskkonna tervise tagamisel.

Miks õppida just TalTechis?

 1. Õpid mõistma meditsiini, IT ja tervishoiu vahelisi seoseid.

 2. Omandad oskused uute innovaatiliste tehnoloogiate rakendamiseks tervishoius.

 3. Osaled interaktiivsetes õppevormides nagu Meet-up ja Hackathon.

 4. Puutud kokku Eesti digitervise valdkonna tippudega.

 5. Saad interdistsiplinaarse hariduse väga kiiresti kasvavas valdkonnas.

Tulevik

Tervisetehnoloogia on Eesti riiklikes strateegiates üks enim kasvupotentsiaali omav valdkond. E-tervise ja digitaalsete tehnoloogiate kasvava kasutuselevõtu tõttu on tööturg lai ning töövõimalusi leiab nii Eestis kui välismaal, nii riigi kui erasektoris kui ka startupides. Varasemad lõpetajad töötavad tehnoloogiafirmades, riigiasutustes, tervishoiuteenuse pakkujate juures ning paljud on loonud ka ise uusi iduettevõtteid. Koostöö erinevate tervishoiusektori organisatsioonidega toimub kogu õppeperioodi vältel. Õppekava praktilist kogemust toetab õppepraktika ülikooli partnerite, iduettevõtete või riigiasutuste juures nii Eestis kui teistes riikides. Enamus õppetööst toimub ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses Mektory ning õppetöö käigus puutud erinevate interaktiivsete vormide kaudu kokku valdkonna ettevõtete ja riigiasutustega.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

 

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Priit Kruus
priit.kruus@taltech.ee