Site logo

Ansis Blausi doktoritöö kaitsmine geoloogia instituudis

Geoloogia instituudi doktorant Ansis Blaus kaitseb 23. oktoobril 2020 algusega kell 13.00 oma doktoritööd "From Modern Pollen-Plant Relationships to Holocene Vegetation Diversity Reconstructions" ("Õietolmu ja taimestiku seostest tänapäeva maastikes taimede mitmekesisuse rekonstruktsioonideni läbi Holotseeni"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Meeting ID: 974 1195 3660      Passcode: 059996

 Juhendajad vanemteadur Triin Reitalu ja professor Siim Veski (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

    Dr. Althea Davies (St Andrews'i Ülikool, Suurbritannia)
    professor Guntis Brūmelis (Läti Ülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. Kokkuvõte.

Kriitiliste ja oluliste toorainete uurimisele pühendatud konverents Tallinnas

NB! KONVERENTS LÜKKUB EDASI 27.-28. aprillile 2021.

Eesti Geoloogiateenistus, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ja Tartu Ülikooli geoloogiaosakond koostöös Nordic Publishing’ga kutsuvad teid konverentsile
„KRIITILISE TOORME POTENTSIAAL KIRDE-EUROOPAS“ Future Mine & Minerals konverentside seerias. Konverents toimub 27.–28. oktoobril 2020 Tallinnas, Swissotel’is.
Konverents on rahvusvaheline kriitiliste, kõrgtehnoloogiliste elementide otsingutele, uuringutele ja kasutamisele pühendatud kokkusaamine, kus on võimalik osalistel
arendada koostöösidemeid, vahetada teadmisi ja kogemusi ning arutada ressurssidega seonduva poliitika üle. Konverentsile ootame esindajaid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Saksamaalt ja teistest maavarade uuringute ja kaevandamisega tegelevatest riikidest.

toormekonv

Meie räägime, meist räägitakse

Loading...

Loading...