Site logo
mineraalid-superstaarid

MINERAALID-SUPERSTAARID! MAA ALT KOJU!

TalTechi geoloogia instituut ja muuseum on loonud koostöös viie riigi ülikoolide ja teadusasutustega interaktiivse näituse “Mineraalid-superstaarid! Maa alt koju”, mis tutvustab, kuidas universum ja metallid tekkisid ning milline on metallide teekond alates suurest paugust kuni tänapäevani. Näitus pakub nii tudengitele kui õpilastele praktilist kogemust ja põnevat avastamisrõõmu maateadustest.

Kriitiliste ja oluliste toorainete uurimisele pühendatud konverents Tallinnas

Eesti Geoloogiateenistus, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ja Tartu Ülikooli geoloogiaosakond koostöös Nordic Publishing’ga kutsuvad teid konverentsile
„KRIITILISE TOORME POTENTSIAAL KIRDE-EUROOPAS“ Future Mine & Minerals konverentside seerias. Konverents toimub 27.–28. oktoobril 2020 Tallinnas, Swissotel’is.
Konverents on rahvusvaheline kriitiliste, kõrgtehnoloogiliste elementide otsingutele, uuringutele ja kasutamisele pühendatud kokkusaamine, kus on võimalik osalistel
arendada koostöösidemeid, vahetada teadmisi ja kogemusi ning arutada ressurssidega seonduva poliitika üle. Konverentsile ootame esindajaid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Saksamaalt ja teistest maavarade uuringute ja kaevandamisega tegelevatest riikidest.

toormekonv

Rein Vaikmäe 75

RV_75
Direktor M. Hitch õnnitleb juubilari. Foto: G. Baranov.

29. juunil tähistas emeriitprofessor Rein Vaikmäe oma 75. juubelisünnipäeva väikese seminariga teemal „75 aastat isotoopgeokeemiat“.

PALJU ÕNNE JUUBILARILE !!!

Turbauuringute andmebaasi seminar

turba2

16. juunil 2020 toimus TalTech geoloogia instituudis seminar, kus tutvustati turbauuringute äsjavalminud andmebaasi.  Andmebaasi koostamist koordineeris dotsent Mall Orru, kes on turvast uurinud üle 40 aasta. Andmebaasi koostamine ongi üks osa tema elutööst.

Andmebaasil on nii praktiline kui ka teaduslik väärtus turbakaevandajate, teadlaste, looduskaitsjate, üliõpilaste, ülikoolide ja rahvusvahelisele kogukonna jaoks. Kogu andmebaas on kõigile asjahuvilistele digitaalselt kättesaadav ja kergesti kasutatav: turvas.geoloogia.info

Turbauuringute andmebaasi koostamist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus ja see valmis koostöös Maa-Ametiga. TalTechi geoloogia instituudist osalesid andmebaasi koostamises Mall Orru, Monika Aarniste, Olle Hints ja Enar Mustonen.

Veebiülekannet seminarist on võimalik vaatamiseks alla laadida kuni 22.06.2020 aadressilt https://we.tl/t-aG23CpAriJ ning hiljem küsida Mall Orrult mall.orru@taltech.ee

Lõputööde kaitsmine Geoloogia instituudis

lopetajad 2

 

11. juunil kaitsti geoloogia instituudis lõputöid. Palju õnne värsketele lõpetajatele!

  • Kristin Kahu (BA) „Metallide leostamine graptoliitargilliidist lämmastikhappe lahustega“, juhendaja Siim Pajusaar, kaasjuhendaja Rutt Hints
  • Ragnar Kauril (BA) „Põlevkivi kaevise optimaalne allmaarikastamine Uus-Kiviõli kaevanduses“, juhendaja Erik Väli
  • Tauri Põldema (BA) „Põlevkivi kaevise allmaarikastuse jääkide ladestamine Uus-Kiviõli kaevanduses“, juhendaja Erik Väli
  • Boleslav Kruglik (MA) „Tallinn–Helsingi raudteetunneli tuulutusšahtide rajamise kontseptuaalne projekt“, juhendaja Tõnu Tomberg
  • Roman Malõšev (MA) „Soonuri kasutamisvõimaluste analüüs Ojamaa põlevkivikaevanduse näitel“, juhendaja Tõnu Tomberg

Oluline info

Mobiilimäng

Kõikidel tehnikahuvilistel koolinoortel avaneb võimalus osaleda konkursil ja panna oma oskused proovile mobiilimängude programmeerimises. Põnev maapõueteemaline rändnäitus „Mineraalid-superstaarid! Maa alt koju!“ vajab üht põnevat lisategevust ehk mobiilimängu.

Täpsem info konkursi ja registreerimise kohta leiad konkursi lehelt

Vaata ka näituse kodulehte, kus on rohkem infot nii näituse kui ka ürituste kohta. 

Loading...

Loading...