Site logo
Õpilased töötoas

Oled huvitatud mõnest töötoast?

TULE OSALE KOOS KLASSIGA TEHNOLOOGIAKOOLI PÕNEVATES TÖÖTUBADES!

 • Töötoad võimaldavad tutvuda erinevate valdkondade ja teemadega ning panna ise käed külge.
 • Loeteludest (all pool) leiate töötubasid nii lasteaia lastele kui ka algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi klassidele.
 • Kokkulepped töötubades osalemiseks on soovitatav teha vähemalt 2–3 nädalat ette.

TalTech Mektory Tehnoloogiakooli tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Töötubade loetelu (lasteaed ja algkool 1.–3. kl)

Töötuba, kus lapsed programmeerivad ilma arvutita. Matatalab komplekti abil on võimalik õppida programmeerimist läbi mängulise ja käelise tegevuse. Programmeerimisklotside abil laotakse spetsiaalsele väljakule programm ja selleks, et ülesanne laheneks, peab osaleja iga järgmise sammu ette planeerima. Teeme robotile selgeks, kuidas kordusi kasutades liikuda ning saadud teadmisi kasutades koostame robotile takistusraja läbimise programmi. Samuti õpetame roboti tegema muusikat ja paneme ta tantsima.
Töötuba sobib lastele vanuses 6–8 eluaastat
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, kus õpilased programmeerivad ilma arvutita. Programmeerimisklotside abil koostatakse programm ja ülesande lahenduseks peab iga järgmise sammu ette mõtlema. Mängitakse nn robojalgpalli. Õpilased programmeerivad oma robotid liikuma jalgpalliväljakul nii, et pall jõuaks väravasse. Mängu mängitakse võistkondades.
Töötuba sobib 2.–5. kl õpilastele
Kestvus: 1 tund
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.
Töötuba sobib 3. kl õpilastele               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Komplekt, mis on täiuslikum ja sõltumatum pidevast arvutiga ühendusest, võrreldes algse WeDo komplektiga. Saab ehitada erinevaid liikuvaid objekte, näiteks helikopterit või autot. Töötoa jooksul ehitatakse programm kiirendusauto jaoks. Edasi katsetatakse erinevaid võimalusi auto veelgi kiiremaks muutmiseks, kasutades selleks ülekandeid. 
Töötuba sobib 1.–3. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

See töötuba pakub läbi omaloomingu vahvat väljakutset ja meelelahutust igale vanusele, arendades sõnaosavust suhtlemisel ja kirjutamisel. Kasutades lõbusaid LEGO StoryStarter komplekte saab iga meeskond luua just oma loo.
Töötuba sobib lastele vanuses 5–7 eluaastat.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Antud töötuba aitab omandada matemaatika põhitõdesid läbi ehitamise, mängu ning avastamise. Kõik ülesanded võimaldavad lastel tulemuste kujunemist visuaalselt jälgida. Töötuba toetab laste matemaatilisi oskusi, algebralist- ja geomeetrilist mõtlemist. Ühistegevus arendab laste meeskonnatööoskust ning näitab läbi mänguliste situatsioonide, et matemaatika on igapäevaselt vajalik.
Töötuba sobib lastele vanuses 6–8 eluaastat.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Kaasahaarav ja praktiline töötuba, kus lapsed õpivad tundma hammasrataste, hoobade ja telgede tööpõhimõtteid! Töötoas kasutatavad komplektid võimaldavad lastel uurida ja mõista erinevate masinate tööpõhimõtteid. Katsetades, mõõtes ja andmeid kogudes täieneb õpilaste tehnoloogiaga seotud sõnavara ning nad saavad ülevaate tehnilise disaini ja inseneriteaduse alustaladest. Saadud kogemused on ettevalmistavad töötoaks "LEGO WeDo - mehaanika ja robootika".
Töötuba sobib lastele vanuses 6–7 eluaastat.
Kestvus: 1 tund
Hind: 7€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, mis ühendab omavahel programmeerimise, loodusteadused, matemaatika ja masinaehituse ning on hüppelauaks robootika põhitõdede tutvustamisele. Liikumisega mudelite kavandamine ja ehitamine tähendab, et saad ehitada näiteks trumme mängiva ahvi, liikuvate tiibadega tuuleveski või ka käskluste järgi lendava lennuki. Tegevus on sobiv õpilastele, kes on läbinud töötoa "LEGO tehnikamaailm - masinad ja mehhanismid".
Töötuba sobib 1.–2. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Büroomaailma poolt sisustatud Cool Tool stuudio sisaldab lastele ohutuid multifunktsionaalseid puidu ja metalli töötlemiseks mõeldud Unimati ja Playmati turvalisi tööpinke, mille abil saab endale vineerist esemeid valmistada. Töös kasutatakse treipinki, tikksaage ja puurpinke. Töötoa lõpuks saab iga osaleja kaasa enda poolt valmistatud toote.
Töötuba sobib 1.–3. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, mis tutvustab õpilastele rohelise energeetika aluseid. Kasutatakse Thames and Kosmos baaskomplekte, mis võimaldavad ehitada ja kavandada lihtsaid rohelise energeetika mudeleid. Töötuba on hüppelauaks elektroenergeetika põhitõdede tutvustamisel. Töötoas saad ehitada konstruktorist nt tuulegeneraatori mudeli ja samas saad ka teoreetilisi teadmisi rohelisest energeetikast. Tegevus on sobiv õpilastele, kes on huvitatud maailma globaalsetest energiaprobleemidest või tahavad lihtsalt teada, kuidas need suured valged tuulikud tööle pannakse.
Töötuba sobib 1.–3. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötubade loetelu (põhikool 4.–9. kl)

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Sul on olemas digitaalsed fotod, millest soovid teha lugu. Neid võimalusi on palju, kas mõnest sündmusest või Sinu enda tegemistest, Sinu kasvamise lugu …. See on lihtsalt tehtav, animatsiooni ja arvutigraafika järeltöötluse töötoas „Liikuvad pildid“. Töötoas uurime ja saame selgeks, mis on animatsioon ja animeerimine, kuidas staatilistest piltidest teha liikuvat animatsiooni, kuidas teha piltide jadast video. Õpid järeltöötluse programmiga Adobe After Effects, kuidas pilte veel täiuslikumaks ja ka põnevamaks teha, millist mõju avaldavad värvid pildile, kuidas arvutis tiitreid ja graafilisi elemente lisada. Õppematerjalidena kasutatavad fotod on mõistlik osalejatel eelnevalt välja valida, et töötoa aega mõistlikult kasutades valmiksisid animatsioonid, mida on hea ka sõpradele näidata.
Töötoa teine variant on ära jätta cut out animatsiooni osa ja pöörata rõhk arvutigraafikale ja arvuti animatsioonile. Juhendaja poolt on ettevalmistatud graafilised elemendid, mida saab animeerida arvutis ja millele saab lisada tiitreid. 
Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele
Kestvus: 2 tundi
Hind: 12€ osaleja (8 osalejat)
 

Raspberry Pi on krediitkaardi suurune arvuti, mida kasutatakse tänapäeval targa maja projektides, robotites ning lihtsalt veebis surfamiseks. Töötoa käigus ühendatakse Raspberry Pi plaadile külge SenseHATi moodul.  Omavahel ühendatakse kokku erinevad ilmajaama jaoks sobivad sensorid (temperatuuri, õhuniiskuse, õhurõhu mõõtmiseks), juhtkang ning 64 RGB LED’ist koosnev ekraan. Töötuba on suurepärane praktiline sissejuhatus programmeerimisse, sest saadud tulemusi on võimalik näha reaalses elus.
Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba neile, kes unistavad meresõitja kutsest.  Töötoas käsitletakse teemasid, mida peab teadma iga meremees.  Läbi praktiliste ülesannete  ja teooria saad ülevaate  järgmistest  teemadest: merekaardid, mõõtkava, kaarditöö; kiiruse ja kauguse ühikud merel, läbitud teekond; horisondi jagamine; laeva kurss, kursinurk ja peiling.
Meresõitja üks peamisi abilisi on merekaart. Merekaart annab meresõitjale täpse hüdrograafilise ja topograafilise teabe, mis võimaldab tal valida ohutu kursi.
Meresõitja arvutab laeva liikumise ja määrab laeva asukoha graafiliselt merekaardil. Tüürimees peab olema igal hetkel võimeline näitama kaardil laeva asukohta, et hinnata olukorda meresõidu ohutuse tagamise seisukohast.
Töötuba sobib 8.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€  osaleja (10–16 osalejat)
 

Töötoas kasutame MeArm v3 robotkäsi. Tutvume Arduino platvormiga, servomootoritega ja nende kasutamisega. Õpime programmeerima C++ keeles ning paneme robotkäe objekte liigutama. Osalemine ei eelda eelnevat kogemust ning on abiks tulevikus Arduinodega tegelemisel.
Töötuba sobib 4.–7. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat) 
 

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti luua virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult. 
Töötoas tutvustame, kuidas pilt prillide sisse saab ning räägime, kuidas erinevad tavaline ja virtuaalreaalsuse nägemisviis ehk perspektiiv. Näitame praktiliselt, kuidas virtuaalreaalsust erinevatel elualadel kasutada saab ning katsetame erinevaid aplikatsioone – alates 3D-joonistamisest kuni kosmoselendudeni. Töötoa lõpus on igaühel võimalik kasutada seadmeid just oma lemmiktegevuse jaoks ja saada unustamatu virtuaalne elamus. Loo oma virtuaalne skulptuur, vaata ringi ISS kosmoselaevas või võta ette jalutuskäik avakosmosesse.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2,0  tundi
Hind: 12€ osaleja (12 osalejat)

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi nagu ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti disainida virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult.  
Mudeldamise töötoas anname praktilised oskused virtuaalse skulptuuri, joonistuse või 3D-mudeli loomiseks. Kas tahad disainida virtuaalses keskkonnas omanäolise automudeli, kleidi või kujundada oma tulevase firma logo? Tule ja proovi ise järgi, kuidas seda teha virtuaalreaalses ruumis ja ühendada käeline tegevus virtuaalsega. Soovi korral ja lisatasu eest on võimalik tehtud töö ka 3D printerid välja trükkida.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2 tundi
Hind: 12 € osaleja (12 osalejat)
 

360 kraadi pildid ja videod võimaldavad jäädvustada hetki kogu nähtava ruumi ulatuses.   
Töötoas saavad õpilased ülevaate, kuidas käib 360-kraadiste piltide ja videote jäädvustamine ning kuidas ruumilisi pilte töödeldakse ning vaadatakse. Vahenditena kasutame nutiseadmeid, GoPRo Fusion ja QooCam 8K 360 kraadi kaameraid. Lavastame ka ise mõne minuti pikkuse filmi ja monteerime selle kokku. Filmi vaatame virtuaalreaalsuse seadmetest.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12 osalejat)

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi avastamata radadel, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse. Samuti võib virtuaalreaalsuses luua skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult. 
Töötoas näitame praktiliselt, kuidas virtuaalreaalsust erinevatel elualadel kasutada saab ning kasutame selleks erinevaid eelnevalt kokku lepitud aplikatsioone. Näited võimalikest töötoa teemadest:  

 • reisimine ja avastamine – linnade ja rahvusparkide virtuaaltuurid; 
 • skulptuurid – virtuaalsete skulptuuride loomine, soovi korral väljatrükk 3D-s;                 
 • kosmose avastamine;
 • inimese anatoomia. 

Võta julgelt ühendust ja lepime kokku, millisel teemal saame Sinu ainetundi rikastada. Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 45 min kuni 1 tund
Hind: 120€/1 kord (kuni 14 osalejat)
 

Töötoa jooksul saavad osalejad algteadmised erinevatest Photoshopi (ning ka sarnaste vabavaraliste programmide nagu Gimp) tööriistadest ning nende kasutamisest. Õpitakse tundma kihte, erinevaid pintsleid, teksti kirjutamise viise ning efekte, mida neile lisada saab. Uusi teadmisi saab kohe katsetada kujundades endale plakat.
Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140€ (kuni 16 osalejat)
 

Töötoas tutvustatakse pilditöötlemise põhitõdesid maastikuvõtete näitel. Tutvutakse fototöötluse ajalooga, õpitakse, kuidas parandada kontraste, värve ning teravust. Samuti tutvutakse pildi dünaamilisuse suurendamisega. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta ka mõned isiklikud fotod, et õpitut kohe enda piltide peal katsetada. Alati on aga ka võimalus töötada juhendaja poolt antud piltidega.
Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140€ (kuni 16 osalejat)
 

Töötoas tutvutakse spetsiaalselt portreepilte puudutava pilditöötlusega. Töötoas keskendutakse spetsiaalselt portreesid puudutavate töövõtete proovimisele nagu naha pisivigade eemaldamine, digitaalselt meigi lisamine, näojoonte rõhutamine jne. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta isiklikud portreefotod, et õpitut kohe oma piltide peal katsetada. Alati on aga ka võimalus töötada juhendaja poolt antud piltidega.
Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140 € (kuni 16 osalejat)

Videostuudio on olemuselt pisike telestuudio, mis on sisustatud kaasaegse teletehnikaga. Tutvume telestuudio tehniliste võimalustega, räägime kaadrikompositsiooni põhireeglitest ning montaažireeglitest. Salvestame stuudios ka oma lühikese telesaate. Selle tegemisel saavad kõik osavõtjad kätt proovida operaatori, valgustaja, helirežissööri ja režissöörina. Ka saavad osalejad end proovile panna saatejuhi ametis.
Töötuba sobib 6.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (10–12 osalejat)
 

3D-modelleerimine on lihtsam kui kunagi varem! Selleks on vaja arvutit ja 3D-programmi, mis oleks nii lihtne kasutada et see fantaasia tiibadesse ei takerduks. Just selline on SketchUp - kiiresti õpitav ja samas võimas, sest seda kasutavad ka päris arhitektid ja disainerid. Õpime, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning seal oma mõtetele kõigi jaoks nähtav kuju ning proportsioon anda.
Töötuba sobib 6.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Scratch on visuaalne programmeerimiskeskkond, mis sobib õppekeskkonnana hästi põhikooli õpilastele. Nimetus pärineb sõnast scratching, mida tehnikana kasutavad hip-hopi diskorid, kes miksivad vinüülpaatidelt kokku erinevaid muusikalisi teemasid. Scratchis asetatakse plokke kokku nagu LEGO klotse. See on programmeerimiskeel, mis teeb lihtsaks mängude, lugude ja animatsioonide loomise ja loodu jagamise võrgus. Töötuba on mõeldud klasside õpilastele, kes teevad oma esimesi samme programmeerimise valdkonnas. Eduelamuse tagamiseks on hea alustada lihtsast, visuaalsest, dünaamilisest materjalist. Scratch on lihtne, mugav ja arusaadav. Töötoas tutvuvad õpilased mängulises vormis programmeerimise alustega, loovad oma esimesi programme mängude või animatsioonide näol ning saavad neid võrgus jagada. Töötoad toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.
Töötuba sobib 5.–7. kl ja 8.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Scratch on visuaalne programmeerimiskeskkond, mis sobib õppekeskkonnana hästi põhikooli õpilastele. Nimetus pärineb sõnast scratching, mida tehnikana kasutavad hip-hopi diskorid, kes miksivad vinüülpaatidelt kokku erinevaid muusikalisi teemasid. Scratchis asetatakse plokke kokku nagu LEGO klotse. See on programmeerimiskeel, mis teeb lihtsaks mängude, lugude ja animatsioonide loomise ja loodu jagamise võrgus. Töötuba on mõeldud õpilastele, kellel on varasemad kogemused programmeerimiskeelega Scratch. Osalejad õpivad põhjalikumalt tundma Scratchi detaile ja võimalusi. Programmeerimisse on kaasatud graafilised momendid ja koolimatemaatika elemendid. Igal õpilasel on võimalus luua oma programm ja jagada seda võrgus. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Töötuba sobib 5.–7. kl ja 8.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Python on kõrgetasemeline üldise kasutusega programmeerimiskeel, mis on orienteeritud arendaja tootlikkuse tõstmise ja koodi loetavusele. Töötuba on mõeldud 7. – 9. klasside õpilastele, kes soovivad teha esimesi samme tekstiprogrammeerimise valdkonnas. Selleks, et need sammud oleksid edukad, peab alustama lihtsast ja arusaadavast. Python on lihtne ja arusaadav programmeerimiskeel, mis sobib hästi tekstiprogrammeerimiseks. Maailmas on see võitnud üha suuremat populaarsust. Töötoas tutvuvad õpilased tekstiprogrammeerimise alustega ja loovad oma esimesi programme. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Töötuba sobib 7.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi 
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas katsetame Lego Mindstorms EV3 robootikakomplekte ja nende võimalusi. Tutvume roboti erinevate osadega (andurid, mootorid, aju), ehitame valmis oma robotid ning seejärel programmeerime need lahendama mõnd ülesannet. Töötoa raames on võimalik valida lahendamiseks erinevaid ülesandeid, näiteks joonejärgimist, labürindi läbimist või sumomaadluse ülesannet.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba on sobilik õpilastele, kellel on varasem kokkupuude LEGO Mindstorms robotite ja nende programmeerimisega. Võimalik on lahendada seitset vahvat ülesannet, mis kõik on seotud missiooniga Marsile. Näiteks tuleb päästa kinni jäänud marsikulgur või korjata kivinäidiseid teadlastele uurimiseks. Õpilane saab ise endale meelepärased ülesanded valida ning oma robotit suurel nn kosmosematil testida.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Cool Tool stuudio sisaldab lastele ohutuid multifunktsionaalseid puidu ja metalli töötlemiseks mõeldud Unimati ja Playmati turvalisi tööpinke, mille abil saab endale vineerist esemeid valmistada. Töös kasutatakse treipinki, tikksaage ja puurpinke. Töötoa lõpuks saab iga osaleja kaasa enda poolt valmistatud toote.
Töötuba sobib 4.–7. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba, milles õpilased tutvuvad rohelise energeetika alustega. Töötoas kasutatakse Thames and Kosmos baaskomplekte, mis võimaldavad ehitada ja kavandada lihtsaid rohelise energeetika mudeleid. Õpilased saavad ehitada konstruktorist nt tuulegeneraatori mudeli ja samas saavad ka teoreetilisi teadmisi rohelisest energeetikast. Tegevus on sobiv õpilastele, kes on huvitatud maailma globaalsetest energiaprobleemidest või tahavad lihtsalt teada, kuidas need suured valged tuulikud tööle pannakse.
Töötuba sobib 4. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Elektroonika konstruktori töötuba on mõeldud kõikidele uudishimulikele õpilastele, kes on huvitatud elektroonikast ja elektroonikaseadmetest. Töötoas kasutatakse põnevaid elektroonikakonstruktoreid, mille abil õpivad osalejad seda, kuidas erinevad komponendid koos töötavad. Iga õpilane joodab töötoa käigus ise kokku konstruktori, millele on hiljem võimalik ümber mõelda soovitud kest, mis annab tootele praktilise väärtuse. Osalejatel on võimalik valida kahe variandi - automaatse öölambi ja vilkuvate tulede ehitamise vahel. Valmistatud eseme saab iga õpilane pärast endaga kaasa võtta. Töötuppa registreerimisele eelnevalt tuleks grupil välja selgitada, millist seadet kahest nad antud töötoas ehitada soovivad.
Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)

Oled tehnoloogia ning elektroonikasõber ja huvitud programmeerimisest? Arduino UNO töötoas paned ise kokku elektroonikaseadme ja programmeerid selle tööle! Töötuba annab lihtsustatud kujul aimu, kuidas töötavad tänapäevased elektroonikaseadmed - nagu mobiiltelefon, televiisor, raadio jne. Töötoas kasutame väga laialt levinud Arduino platvormi. 
Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Soovid oma aega lõbusalt veeta ja samal ajal omandada ka reaalseid teadmisi programmeerimisest? Kui jah, siis on see töötuba mõeldud just sinule! Arduino roboti töötoas on Sul võimalik omandada alusteadmisi professionaalsest programmeerimisest ja robootikast. Õppimiseks ja prototüüpimiseks kasutame Arduino platvormi, mis on hetkel enim levinud programmeerimise, elektroonika õpetamise ja prototüüpimise platvorm maailmas. Töötoas tegeleme Arduino baasil ehitatud robotite programmeerimisega C++ keeles ja paneme robotid sellisel viisil liikuma, et need oskavad vältida teele jäävaid objekte. Osalemine ei eelda õpilastelt eelteadmisi ning saadud oskused on aluseks reaalse programmeerimisega tegelemiseks tulevikus.
Töötuba sobib 5.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12 –20 osalejat)

Ettevõtluse töötoas saavad kõik osalejad aimu, mis on ettevõtlikus ja ettevõtlus. Vaatame üle, miks peab olema ettevõtlik ja millised oskused peavad olema ettevõtlikul inimesel. Tutvume ärimudeli loogikaga ja vääruspakkumisega. Teeme lõbusa ja õpetliku meeskonnatööharjutuse, mis aitab märgata erinevaid aspekte, mis teistega koos töötades ilmnevad, sest ettevõtlikud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Töötoa juhendajateks on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppejõud.
Töötuba sobib 8.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€  osaleja (12–20 osalejat)

Mis toimus Universumi alguses? Kus on alguspunkt? Kuidas mõõdame kosmilisi kauguseid? Töötoas õpitakse seda, mida on teada varajase kosmose ja päikesesüsteemi kohta. Tutvustatakse erinevaid planeete, tähti ja Universumi uurimistehnoloogijad. Meisterdatakse spektroskoop.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)

Kas teadsid, et Jupiteri kuu Ganymedes ja Saturni kuu Titaan on suuremad kui Päikesesüsteemi väikseim planeet nimega Merkuur? Miks ei ole Pluuto planeet? Töötoas tutvustatakse põnevaid fakte Päikesesüsteemi kohta ja paigutatakse taevakehad erinevalt järjekorda kas kauguse, massi või mõne muu parameetri järgi.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Miks ei käidud enam edasi Kuul ja mis saab kosmoselendudest lähitulevikus? Kuidas saavad asjad kosmosesse? Töötoas räägitakse kosmosetehnoloogiast, astronautikast, lennust Marsile ning planeetide-, tähtede- ja galaktikatevahelisest reisimisest. Tutvume erinevate satelliitidega, nende rakendustega side-, seire-, navigatsiooni- ja teadusuuringutes. Uurime erinevaid võimalusi satelliitide jälgimiseks, tuvastamiseks ja vaatlemiseks, kasutades selleks spetsiaalseid rakendusi ja tarkvarasid.
Töötuba sobib 4.–9. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat) või 120€/1 kord (kuni 14 osalejat)

Töötubade loetelu (gümnaasium 10.–12. kl)

Mis on animatsioon? Animatsioon on protsess, mille kaudu luuakse mulje, et liikumatud objektid liiguvad. Animatsiooni protsess algab ideest ning kui see on olemas, luuakse tegelased ja keskkond. Objekti pildistatakse igas uues asendis ning piltide järjestikuse esitamise kaudu tekib vaatajal illusioon objekti(de) liikumisest.
Animatsiooni sisu loomiseks on mitmeid võimalusi - tegelased ja taustad võib ise joonistada, samas võib kasutada ka väljalõikeid ajakirjadest. Pärast animeerimisprotsessi eksporditakse pildid arvutisse ning alustatakse järeltöötlusega. Selles etapis on võimalik korrigeerida värve, lisada tiitreid ning luua uusi graafilisi elemente. Järeltöötluse käigus lisatakse animatsioonile ka muusikaline taust või muud audioelemendid. Töötoa lõppedes vaatavad osalejad üksteise loodud animatsioone, mille nad on valmistanud 4-liikmelistes gruppides.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele               
Kestvus: 2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12–16 osalejat)
 

Sul on olemas digitaalsed fotod, millest soovid teha lugu. Neid võimalusi on palju, kas mõnest sündmusest või Sinu enda tegemistest, Sinu kasvamise lugu …. See on lihtsalt tehtav, animatsiooni ja arvutigraafika järeltöötluse töötoas „Liikuvad pildid“. Töötoas uurime ja saame selgeks, mis on animatsioon ja animeerimine, kuidas staatilistest piltidest teha liikuvat animatsiooni, kuidas teha piltide jadast video. Õpid järeltöötluse programmiga Adobe After Effects, kuidas pilte veel täiuslikumaks ja ka põnevamaks teha, millist mõju avaldavad värvid pildile, kuidas arvutis tiitreid ja graafilisi elemente lisada. Õppematerjalidena kasutatavad fotod on mõistlik osalejatel eelnevalt välja valida, et töötoa aega mõistlikult kasutades valmiksisid animatsioonid, mida on hea ka sõpradele näidata.
Töötoa teine variant on ära jätta cut out animatsiooni osa ja pöörata rõhk arvutigraafikale ja arvuti animatsioonile. Juhendaja poolt on ettevalmistatud graafilised elemendid, mida saab animeerida arvutis ja millele saab lisada tiitreid. 
Töötuba sobib 10.–12.kl õpilastele
Kestvus: 2 tundi
Hind: 12€ osaleja (8 osalejat)
 

Raspberry Pi on krediitkaardi suurune arvuti, mida kasutatakse tänapäeval targa maja projektides, robotites ning lihtsalt veebis surfamiseks. Töötoa käigus ühendatakse Raspberry Pi plaadile külge SenseHATi moodul.  Omavahel ühendatakse kokku erinevad ilmajaama jaoks sobivad sensorid (temperatuuri, õhuniiskuse, õhurõhu mõõtmiseks), juhtkang ning 64 RGB LED’ist koosnev ekraan. Töötuba on suurepärane praktiline sissejuhatus programmeerimisse, sest saadud tulemusi on võimalik näha reaalses elus.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba neile, kes unistavad meresõitja kutsest.  Töötoas käsitletakse teemasid, mida peab teadma iga meremees.  Läbi praktiliste ülesannete  ja teooria saad ülevaate  järgmistest  teemadest: merekaardid, mõõtkava, kaarditöö; kiiruse ja kauguse ühikud merel, läbitud teekond; horisondi jagamine; laeva kurss, kursinurk ja peiling.
Meresõitja üks peamisi abilisi on merekaart. Merekaart annab meresõitjale täpse hüdrograafilise ja topograafilise teabe, mis võimaldab tal valida ohutu kursi.
Meresõitja arvutab laeva liikumise ja määrab laeva asukoha graafiliselt merekaardil. Tüürimees peab olema igal hetkel võimeline näitama kaardil laeva asukohta, et hinnata olukorda meresõidu ohutuse tagamise seisukohast.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€  osaleja (10–16 osalejat)

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti luua virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult. 
Töötoas tutvustame, kuidas pilt prillide sisse saab ning räägime, kuidas erinevad tavaline ja virtuaalreaalsuse nägemisviis ehk perspektiiv. Näitame praktiliselt, kuidas virtuaalreaalsust erinevatel elualadel kasutada saab ning katsetame erinevaid aplikatsioone – alates 3D-joonistamisest kuni kosmoselendudeni. Töötoa lõpus on igaühel võimalik kasutada seadmeid just oma lemmiktegevuse jaoks ja saada unustamatu virtuaalne elamus. Loo oma virtuaalne skulptuur, vaata ringi ISS kosmoselaevas või võta ette jalutuskäik avakosmosesse.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12 osalejat)
 

360 kraadi pildid ja videod võimaldavad jäädvustada hetki kogu nähtava ruumi ulatuses.   
Töötoas saavad õpilased ülevaate, kuidas käib 360-kraadiste piltide ja videote jäädvustamine ning kuidas ruumilisi pilte töödeldakse ning vaadatakse. Vahenditena kasutame nutiseadmeid, GoPRo Fusion ja QooCam 8K 360 kraadi kaameraid. Lavastame ka ise mõne minuti pikkuse filmi ja monteerime selle kokku. Filmi vaatame virtuaalreaalsuse seadmetest.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2 tundi
Hind: 12€ osaleja (12 osalejat)

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi nagu ulmefilmis, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse, aga samuti disainida virtuaalselt skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult.  
Mudeldamise töötoas anname praktilised oskused virtuaalse skulptuuri, joonistuse või 3D-mudeli loomiseks. Kas tahad disainida virtuaalses keskkonnas omanäolise automudeli, kleidi või kujundada oma tulevase firma logo? Tule ja proovi ise järgi, kuidas seda teha virtuaalreaalses ruumis ja ühendada käeline tegevus virtuaalsega. Soovi korral ja lisatasu eest on võimalik tehtud töö ka 3D printerid välja trükkida.  
Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 1,5–2 tundi
Hind: 12 € osaleja (12 osalejat)
 

Virtuaalreaalsus lubab liikuda ringi avastamata radadel, reisida ajas ja sattuda enneolematult põnevatesse kohtadesse. Samuti võib virtuaalreaalsuses luua skulptuure või viia ohutult läbi keemiakatseid. Virtuaalreaalsuse maailmas on alati äärmiselt põnev ja köitvaid ning harivaid tegevusi lõputult. 
Töötoas näitame praktiliselt, kuidas virtuaalreaalsust erinevatel elualadel kasutada saab ning kasutame selleks erinevaid eelnevalt kokku lepitud aplikatsioone. Näited võimalikest töötoa teemadest:  

 • reisimine ja avastamine – linnade ja rahvusparkide virtuaaltuurid;
 • skulptuurid – virtuaalsete skulptuuride loomine, soovi korral väljatrükk 3D-s;                 
 • kosmose avastamine; 
 • inimese anatoomia. 

Võta julgelt ühendust ja lepime kokku, millisel teemal saame Sinu ainetundi rikastada. Kasutame töötoa läbiviimiseks tipptasemel seadmeid ja töötuba on võimalik tellida ka kohapeale.   
Töötuba sobib alates 13. eluaastast õpilastele
Kestvus: 45 min kuni 1 tund
Hind: 120€/1 kord (kuni 14 osalejat)
 

Töötoa jooksul saavad osalejad algteadmised erinevatest Photoshopi (ning ka sarnaste vabavaraliste programmide nagu Gimp) tööriistadest ning nende kasutamisest. Õpitakse tundma kihte, erinevaid pintsleid, teksti kirjutamise viise ning efekte, mida neile lisada saab. Uusi teadmisi saab kohe katsetada kujundades endale plakat.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140€ (kuni 16 osalejat)

Töötoas tutvustatakse pilditöötlemise põhitõdesid maastikuvõtete näitel. Tutvutakse fototöötluse ajalooga, õpitakse, kuidas parandada kontraste, värve ning teravust. Samuti tutvutakse pildi dünaamilisuse suurendamisega. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta ka mõned isiklikud fotod, et õpitut kohe enda piltide peal katsetada. Alati on aga ka võimalus töötada juhendaja poolt antud piltidega.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140€ (kuni 16 osalejat)

Töötoas tutvutakse spetsiaalselt portreepilte puudutava pilditöötlusega. Töötoas keskendutakse spetsiaalselt portreesid puudutavate töövõtete proovimisele nagu naha pisivigade eemaldamine, digitaalselt meigi lisamine, näojoonte rõhutamine jne. Töötuppa tulles võib digitaalsel kujul kaasa võtta isiklikud portreefotod, et õpitut kohe oma piltide peal katsetada. Alati on aga ka võimalus töötada juhendaja poolt antud piltidega.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 15€ osaleja (8 osalejat)
Grupihind: 140 € (kuni 16 osalejat)

Videostuudio on olemuselt pisike telestuudio, mis on sisustatud kaasaegse teletehnikaga. Tutvume telestuudio tehniliste võimalustega, räägime kaadrikompositsiooni põhireeglitest ning montaažireeglitest. Salvestame stuudios ka oma lühikese telesaate. Selle tegemisel saavad kõik osavõtjad kätt proovida operaatori, valgustaja, helirežissööri ja režissöörina. Ka saavad osalejad end proovile panna saatejuhi ametis.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (10–12 osalejat)

3D-modelleerimine on lihtsam kui kunagi varem! Selleks on vaja arvutit ja 3D-programmi, mis oleks nii lihtne kasutada et see fantaasia tiibadesse ei takerduks. Just selline on SketchUp - kiiresti õpitav ja samas võimas, sest seda kasutavad ka päris arhitektid ja disainerid. Õpime, kuidas kolmemõõtmelist maailma kirjeldada ning seal oma mõtetele kõigi jaoks nähtav kuju ning proportsioon anda.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Python on kõrgetasemeline üldise kasutusega programmeerimiskeel, mis on orienteeritud arendaja tootlikkuse tõstmise ja koodi loetavusele. Töötuba on mõeldud 7. – 9. klasside õpilastele, kes soovivad teha esimesi samme tekstiprogrammeerimise valdkonnas. Selleks, et need sammud oleksid edukad, peab alustama lihtsast ja arusaadavast. Python on lihtne ja arusaadav programmeerimiskeel, mis sobib hästi tekstiprogrammeerimiseks. Maailmas on see võitnud üha suuremat populaarsust. Töötoas tutvuvad õpilased tekstiprogrammeerimise alustega ja loovad oma esimesi programme. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi 
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)

Töötoas katsetame Lego Mindstorms EV3 robootikakomplekte ja nende võimalusi. Tutvume roboti erinevate osadega (andurid, mootorid, aju), ehitame valmis oma robotid ning seejärel programmeerime need lahendama mõnd ülesannet. Töötoa raames on võimalik valida lahendamiseks erinevaid ülesandeid, näiteks joonejärgimist, labürindi läbimist või sumomaadluse ülesannet.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötuba on sobilik õpilastele, kellel on varasem kokkupuude LEGO Mindstorms robotite ja nende programmeerimisega. Võimalik on lahendada seitset vahvat ülesannet, mis kõik on seotud missiooniga Marsile. Näiteks tuleb päästa kinni jäänud marsikulgur või korjata kivinäidiseid teadlastele uurimiseks. Õpilane saab ise endale meelepärased ülesanded valida ning oma robotit suurel nn kosmosematil testida.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
 

Elektroonika konstruktori töötuba on mõeldud kõikidele uudishimulikele õpilastele, kes on huvitatud elektroonikast ja elektroonikaseadmetest. Töötoas kasutatakse põnevaid elektroonikakonstruktoreid, mille abil õpivad osalejad seda, kuidas erinevad komponendid koos töötavad. Iga õpilane joodab töötoa käigus ise kokku konstruktori, millele on hiljem võimalik ümber mõelda soovitud kest, mis annab tootele praktilise väärtuse. Osalejatel on võimalik valida kahe variandi - automaatse öölambi ja vilkuvate tulede ehitamise vahel. Valmistatud eseme saab iga õpilane pärast endaga kaasa võtta. Töötuppa registreerimisele eelnevalt tuleks grupil välja selgitada, millist seadet kahest nad antud töötoas ehitada soovivad.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)

Oled tehnoloogia ning elektroonikasõber ja huvitud programmeerimisest? Arduino UNO töötoas paned ise kokku elektroonikaseadme ja programmeerid selle tööle! Töötuba annab lihtsustatud kujul aimu, kuidas töötavad tänapäevased elektroonikaseadmed - nagu mobiiltelefon, televiisor, raadio jne. Töötoas kasutame väga laialt levinud Arduino platvormi. 
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)

Soovid oma aega lõbusalt veeta ja samal ajal omandada ka reaalseid teadmisi programmeerimisest? Kui jah, siis on see töötuba mõeldud just sinule! Arduino roboti töötoas on Sul võimalik omandada alusteadmisi professionaalsest programmeerimisest ja robootikast. Õppimiseks ja prototüüpimiseks kasutame Arduino platvormi, mis on hetkel enim levinud programmeerimise, elektroonika õpetamise ja prototüüpimise platvorm maailmas. Töötoas tegeleme Arduino baasil ehitatud robotite programmeerimisega C++ keeles ja paneme robotid sellisel viisil liikuma, et need oskavad vältida teele jäävaid objekte. Osalemine ei eelda õpilastelt eelteadmisi ning saadud oskused on aluseks reaalse programmeerimisega tegelemiseks tulevikus.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12 –20 osalejat)
 

Ettevõtluse töötoas saavad kõik osalejad aimu, mis on ettevõtlikus ja ettevõtlus. Vaatame üle, miks peab olema ettevõtlik ja millised oskused peavad olema ettevõtlikul inimesel. Tutvume ärimudeli loogikaga ja vääruspakkumisega. Teeme lõbusa ja õpetliku meeskonnatööharjutuse, mis aitab märgata erinevaid aspekte, mis teistega koos töötades ilmnevad, sest ettevõtlikud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Töötoa juhendajateks on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppejõud.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€  osaleja (12–20 osalejat)
 

Mis toimus Universumi alguses? Kus on alguspunkt? Kuidas mõõdame kosmilisi kauguseid? Töötoas õpitakse seda, mida on teada varajase kosmose ja päikesesüsteemi kohta. Tutvustatakse erinevaid planeete, tähti ja Universumi uurimistehnoloogijad. Meisterdatakse spektroskoop.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€ osaleja (12–20 osalejat)

Kas teadsid, et Jupiteri kuu Ganymedes ja Saturni kuu Titaan on suuremad kui Päikesesüsteemi väikseim planeet nimega Merkuur? Miks ei ole Pluuto planeet? Töötoas tutvustatakse põnevaid fakte Päikesesüsteemi kohta ja paigutatakse taevakehad erinevalt järjekorda kas kauguse, massi või mõne muu parameetri järgi.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)

Miks ei käidud enam edasi Kuul ja mis saab kosmoselendudest lähitulevikus? Kuidas saavad asjad kosmosesse? Töötoas räägitakse kosmosetehnoloogiast, astronautikast, lennust Marsile ning planeetide-, tähtede- ja galaktikatevahelisest reisimisest. Tutvume erinevate satelliitidega, nende rakendustega side-, seire-, navigatsiooni- ja teadusuuringutes. Uurime erinevaid võimalusi satelliitide jälgimiseks, tuvastamiseks ja vaatlemiseks, kasutades selleks spetsiaalseid rakendusi ja tarkvarasid.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€ osaleja (12–20 osalejat)
Hind: 120€/1 kord  (kuni 14 osalejat)
 

VBA on Visual Basicu keele dialekt, mis laiendab selle võimalusi ja on ette nähtud tööks Microsoft Office'i ja muude rakendustega. Töötuba on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud teadmiste omandamisest tekstprogrammeerimise valdkonnas. Selleks sobib suurepäraselt programmeerimiskeel VBA. Õpilased tutvuvad töötoas tekstprogrammeerimise alustega ning loovad oma esimesi programme. Programmeerimisse on kaasatud graafilised ja koolimatemaatika elemendid Exceli keskkonnas. Töötoad toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Töötuba sobib õpilastele 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 10€  osaleja (12–20 osalejat)

Projekteeri, ehita ning katseta - kui optimaalne on Sinu loodud veevõrk? Töötoas anname ülevaate veevõrkude projekteerimisest, ehitamisest ning modelleerimisest. Vaatleme, kuidas tagada, et igast kraanist tuleks igal hetkel piisavalt vett vajalikul survel. Kuidas on võimalik optimaalselt panna tööle võrk, kus on kümneid pumplaid ja tuhandeid kilomeetreid torusid?
Töötoa käigus viime läbi optimaalse veevõrgu projekteerimise võistluse, kus kahe- ja kolmeliikmelistel võistkondadel on vaja planeerida ja ehitada etteantud tingimustele vastav võimalikult optimaalne veevõrk. Katsetuste käigus selgub tõhusaima veevõrgu projekteerinud võistkond. Töötoas saab ülevaate veeinseneriks õppimise võimalustest Tallinna Tehnikaülikoolis ja väljakutsetest veeinseneri tööpõllul.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8 €  osaleja (12 - 16 osalejat )
 

Töötuba on ideaalne ja silmaringi avardav võimalus koolidele siduda külaskäik mõne erialatunniga (füüsika, bioloogia). Osalejatele tutvustatakse läbi suitsetestide, valguse ja muusika ventilatsioonilaboris üldise õhuvahetuse põhimõtteid ja õhu liikumist ruumis. Osalejad saavad ka ise võimaluse lihtsate vahenditega (käärid, papp, liim jne) valmis meisterdada ventilatsioonisüsteemi lõppelemendi ja selle omadusi läbi tossutestide katsetada.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€  osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas saavad õpilased juhendaja juhendamisel määrata vee kvaliteedi erinevaid parameetreid, omandada teadmisi selle teabe igapäevases elus rakendamisest ja hinnata jõevee potentsiaali näiteks hüdroenergia tootmiseks. Osalejad lahendavad läbi rollimängude reaalseid keskkonnaprobleeme. Töötuba on võimalik läbi viia nii eesti kui vene keeles!
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1 tund
Hind: 8€  osaleja (10–12 osalejat)
 

Töötuba tutvustab geodeesia ehk maamõõtmise valdkonda. Proovime erinevaid mõõteseadmeid ja –meetodeid ning lahendame lihtsamaid täppismõõtmise ülesandeid. Uurime topograafiliste kaartide ja koordinaatide määramise olulisust, tutvume kaugseirelise (droonidelt, lennukitelt, satelliitidelt) mõõdistamise võimalustega.
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1 tund
Hind: 8€  osaleja (10–12 osalejat)
 

Töötoas tutvutakse maastikumudeliga AutoCAD keskkonnas (Civil 3D, Novapoint). Julgemad võivad õppejõu juhendamisel istuda ise arvuti taha ja proovida kätt maastikuplaneerimisel või tee trassi projekteerijana. Kõik saavad "sõita“ mööda projekteeritud teed. Räägitakse ka liikluse modelleerimisest ning arutatakse erinevate teedeehitusega seotud probleemide üle (nt miks teed lagunevad, kas betoontee on hea tee jne).
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€  osaleja (10–16 osalejat)
 

Töötuba viiakse läbi spetsiaalse uuendusliku õppevahendi, HELIODON stendi, abil. Õpilased saavad ise proovile panna oma arhitekti- ja projekteerijavõimed ning päikesegeomeetriat arvestades kavandada energiatõhusa hoone maketi vastavalt etteantud ülesandele. Valmis kavandeid testitakse päikese liikumist simuleeriva HELIODON stendi abil.
NB! Töötuba toimub TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi ruumides
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€  osaleja (12–20 osalejat)
 

Töötoas anname lühiülevaate erinevatest tornehitiste tüüpidest ja arutleme teemal, miks on inimesed aegade algusest peale ehitistega pilvede poole pürginud. Viime läbi tikkudest torni ehitamise võistluse, mille käigus tuleb kaheliikmelistel meeskondadel lahendada inseneriülesanne – ehitada piiratud materjalikoguse juures kõrgeim torn, mis kannab korraldajate poolt etteantud raskust.
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€  osaleja (12–20 osalejat)
 

Reovee puhastamiseks rakendame osoonimist, koagulatsiooni ning fotokatalüütilist oksüdatsiooni; jälgime näitajate muutuseid kasutades spektrofotomeetriat ja võrdleme erinevate meetodite puhul puhastusprotsessi efektiivsust ning maksumust. Õhu puhastusega lenduvatest orgaanilistest ühenditest uurime katalüsaatoriga reaktoris pideva gaasivoo tingimustes ning saasteainete ja nende laguproduktide analüüsimiseks kasutame infrapunast spektroskoopiat.
NB! Töötuba toimub TalTech Keemia ja biotehnoloogia instituudi ruumides
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 8€  osaleja (6–12 osalejat)
 

Õpilased saavad kaasaegses simulaatorkeskuses ülevaate laevajuhtimise põhitõdedest. Interaktiivses laeva käigusilla simulaatoris saab tutvuda erinevate juhtimis- ja navigatsiooniseadmetega ning proovida juhtida mitmeid laevasid eri sadamates. Kapten-instruktor jagab merendusealaseid teadmisi ja aastatepikkuse meresõiduga kogunenud lugusid.
NB! Töötuba toimub TalTech Eesti Mereakadeemias (Kopli 101)
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1 tund 
Hind: Tasuta (10–15 osalejat)
 

Töötoas õpetatakse laevadel enimkasutatavaid sõlmi ja tutvustatakse nende kasutusala. Sõlmede õppimise töötuba on praktiline - sõlmed õpitakse selgeks, tehes neid oma kätega töötoa läbiviija juhendamisel. Töötuba arendab käelist tegevust ja annab oskuse kasutada erinevates olukordades sõlmi, mis täidavad oma eesmärki.
NB! Töötuba toimub TalTech Eesti Mereakadeemias (Kopli 101)
Töötuba sobib 10.–12. kl õpilastele
Kestvus: 1 tund
Hind: Tasuta (10–20 osalejat)