Site logo
1 / 4

Doktoriõppe programmid

Avalik haldus

Õppekava peaerialad on avalik haldus
ning tehnoloogia valitsemine
 

Info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia

Õppekava peaeriala on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 

Füüsikalised loodusteadused

Õppekava peaerialad on rakendusfüüsika, rakendusmatemaatika, rakendusmehaanika, biomeditsiini-tehnoloogia, geoloogia,
geotehnoloogia, okeanograafia ja meteoroloogia

Ehitus ja arhitektuur

Õppekava peaerialad on ehitus ja arhitektuur,
ee- ja keskkonnatehnika ning ranniku- ja
meretehnika

Elektroenergeetika ja
mehhatroonika

Õppekava peaeriala on elektroenergeetika ja mehhatroonika
 

Majandus

Õppekava peaerialad on ärikorraldus,
majandusanalüüs ja rahandus

Keemia ja biotehnoloogia

Õppekava peaerialad on geenitehnoloogia,
keemia, molekulaarmeditsiin ning toiduteadus
 

Keemia- ja
materjalitehnoloogia

Õppekava peaeriala on keemia-
ja materjalitehnoloogia
 

Mehhanotehnika

Õppekava peaerialad on materjalitehnika, soojusenergeetika, transport ja logistika, tootmistehnika ja robootika ning merendus

Vastuvõtt doktoriõppesse

Vastuvõtt doktoriõppesse on aastaringne ning kandideerida saab välja kuulutatud doktoritööde teemadele. Doktoriõpingud on tasuta ja kestavad 4 aastat. Kõikidele doktorantidele on tagatud riigipoolne toetus, lisaks toetab täiskoormusel õpinguid juhendaja või uurimisrühm.

PhD admission
PhD administration

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõppe nominaalkestus on neli aastat ja õppe maht 240 EAP, mis koosneb doktoriõpingutest mahuga 60 EAP ja doktoritööst mahuga 180 EAP. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Lõpetamisel antava doktorikraadi nimetus on filosoofiadoktor, millele lisatakse sulgudes õppekava või peaeriala nimetus.

Stipendiumid ja toetused

Kõikidele doktorantidele on tagatud riiklik doktoranditoetus. Lisaks on võimalik taotleda erinevaid õppe-, teadustöö- ja mobiilsustoetusi.

PhDscholarships
newton´s cradle

Doktorikoolid

Tallinna Tehnikaülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Doktorikoolidesse kuuluvad kõik doktorandid vastavalt oma doktoritöö valdkonnale. Doktorikoolide tegevused toetavad nii doktorantide kui juhendajate tegevusi, doktoriõppe rahvusvahelistumist ning erialade vahelist koostööd.

Loading...

Loading...

Loading...